Multimat förlängningskabel som ligger ihoprullad

Extension cable Multimat

Extension cable is purchased separately for Multimat 300 W and 110 W

Extension cable Multimat

Specifications

Specification Data
Material PA