Guides

Golvvärme för källaren

I källare är det extra viktigt att isolera ordentligt när man lägger in golvvärme. Våra moderna isolerskivor är effektiva, tunna och smidiga. De ser till att värmen reflekteras uppåt och stänger ute kylan underifrån. Dessutom förhindrar den så kallad omvänd fuktvandring. Att lägga golvvärme direkt på betonggolvet i en oisolerad källare är ingen bra idé. Värmen försvinner ner i betongplattan och energiförbrukningen ökar.

Källare med trapp

Fördelar med golvvärme i källaren

  • Den största fördelen med elektrisk golvvärme är att få varma och sköna golv att gå på, utöver att rumstemperaturen ökar. Källargolv är oftast väldigt kalla, detta på grund av att betongplattan ligger närmast marken och den kalla utomhustemperaturen sprider sig upp i plattan och sedan till golvet.
  • Med hjälp av vår isolering kan du minska att den kalla kylan tränger igenom och dessutom finns det stora energibesparingar att göra.
  • Med ett typiskt 60-70-talshus som referensanläggning, med en oisolerad golvkonstruktion om 15 cm tjock betongplatta på mark, kan en energibesparing upp till 50 % uppnås.

Att nyttja källaren som extra boyta är en annan fördel, om du installerar golvvärme kan du hålla en skön temperatur. Allt beroende på hur din källare ser ut.  

Vår allmänna rekommendation är att alltid säkerställa att tillräcklig isolering finns i golvkonstruktionen. Tilläggsisolera vid behov vid installation av golvvärme i källare vilket även gäller installation av andra värmekällor. Dels för att minska energiförlusterna, men också för att motverka så kallad omvänd fuktvandring. 

Ta gärna hjälp av våra Garanterade installatörer som är vana att installera Ebecos golvvärme. De hjälper dig att välja rätt golvvärme och isolering för ditt ändamål med källaren. 

Hur vet jag vilken golvvärme jag ska ha i källaren?

Vi har flera typer av elektrisk golvvärme och som är anpassade för olika typer av underlag och bygghöjd. I en källare rekommenderar vi Cable Kit 500 och Cable Board som isolering. 

Kan man lägga golvvärme på oisolerad betongplatta?

Oavsett val av uppvärmning i källare så finns det alltid stora värmeförluster vid en oisolerad betongplatta och den allmänna rekommendationen är att man inte ska värma upp en källare utan tilläggsisolering. Vi rekommenderar därför inte att man installerar golvvärme utan isolering i källare. Det finns mycket energibesparing att göra, kontra investeringen som det kostar på sikt mot förlorad värme.

Hur isolerar man ett källargolv?

Vi rekommenderar att man använder Cable Board som är en isolerskiva med urfrästa spår som värmekabeln läggs i. Skivans speciella struktur reflekterar värmen uppåt på ett extremt effektivt sätt. Jämfört med ett referenssystem utan isolering minskar energiförbrukningen upp till 45 %.

Hur lägger man golvvärme på betonggolv?

I våra manualer får du vägledning och instruktionerna visar hur du installerar vår golvvärme. Tänk på att golvvärmen skall installeras av en certifierad elektriker då det är en starkströmsanläggning.